Nulmeting AEO

Een AEO-nulmeting geeft u inzicht in de huidige stand van zaken en maakt direct duidelijk wat er nog nodig is om te komen tot een AEO-aanvraag.

Om een AEO-status te verkrijgen moet u als bedrijf voldoen aan een aantal eisen. Door middel van een nulmeting bepalen wij waar u staat. Om dit op een objectieve manier te kunnen doen, hebben wij een eigen methode ontwikkeld.

Werkwijze

Voorafgaand aan de nulmeting krijgt u een checklist toegestuurd waarop alle gegevens vermeld zijn die nodig zijn voor het uitvoeren van de nulmeting. Met deze gegevens leggen wij de basis voor de nulmeting. Na het verwerken van de gegevens zullen wij één of meerdere dagen op uw bedrijf aanwezig zijn om alle gevonden elementen te valideren. Vanzelfsprekend gaan wij uit van de bestaande situatie en nemen we al aanwezige procedures of managementsystemen binnen uw organisatie mee in ons onderzoek.

Rapportage en vervolgstappen

Na het voltooien van de nulmeting leggen wij de resultaten met de aanbevelingen vast in een rapport dat we aan u presenteren. Aan de hand daarvan kunnen we samen met u eventuele vervolgstappen vaststellen. Waar gewenst kunnen wij u bij het uitvoeren van deze vervolgstappen assisteren. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven of uitbreiden van een procedurehandboek of nieuwe AEO-gerelateerde beschrijvingen integreren in het kwaliteitshandboek dat u al hebt.

U bepaalt zelf welke stappen u zelf kunt uitvoeren en waarbij u graag gebruik maakt van onze ondersteuning.

Wat wij kunnen

ktl pharma

Pharma

Begeleiding naar groothandelsvergunning, API registratie en medewerkertrainingen.

ktl normeringen

Normeringen

Diverse ISO-normen, waaronder kwaliteit, maar ook andere thema’s.