Veiligheidsadviseur ADR / RID

Vervoert u beroepsmatig gevaarlijke stoffen over de weg of het spoor? Of voert u activiteiten uit die met dit vervoer samenhangen, zoals verpakken, beladen, vullen of lossen? Dan moet u één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen. Deze verplichting geldt dus niet alleen voor transportbedrijven, maar ook voor eigen rijders, expediteurs en afzenders.

De verplichting voor het benoemen van een veiligheidsadviseur komt vanuit de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor het vervoer over de weg is dit het ADR en voor het vervoer over het spoor is dit het RID.

Deze regelgeving stelt in randnummer 1.8.3.1 de volgende eis: ” Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen,  bezittingen en het milieu.”

Bedrijven waarvoor deze verplichting wel geldt, maar die geen veiligheidsadviseur aangesteld hebben riskeren hoge boetes. Een onderneming hoeft deze veiligheidsadviseur niet zelf in dienst te hebben, maar mag ook een externe veiligheidsadviseur inhuren.

KTL Nederland beschikt over een gecertificeerde veiligheidsadviseur ADR en RID. Deze veiligheidsadviseur kunt u op basis van een overeenkomst inhuren.

Deze veiligheidsadviseur neemt onder andere de volgende taken op zich:

  • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;
  • gevraagd en ongevraagd advies geven binnen het bedrijf  met betrekking tot werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;
  • opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen;
  • uitvoeren van een onderzoek en opstellen van een rapport wanneer zich tijdens het vervoer of tijdens het verpakken, vullen, beladen en lossen door de betrokken onderneming een ongeval heeft voorgedaan dat personen in gevaar heeft gebracht of schade heeft veroorzaakt aan bezittingen of het milieu

Bent u geïnteresseerd in deze dienstverlening, neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Een veiligheidsadviseur ADR of RID is eerder verplicht dan u denkt.

Wat wij kunnen

ktl douane

Douanevergunningen

Ondersteuning bij zowel AEO als alle andere douanevergunningen.

ktl normeringen

Normen

Diverse ISO-normen, waaronder kwaliteit, maar ook andere thema’s.