Skal Biocontrole (Voeding)

Consumenten gaan steeds bewuster om met hun gezondheid en het milieu. Ook een goed leven voor de dieren die uiteindelijk voor ons vlees zorgen wordt steeds belangrijker. De vraag naar biologische producten neemt dan ook toe.

Of een product biologisch is kunt u zien aan het onderstaande keurmerk:

biologisch logo ktl

Skal Biocontrole is een organisatie die in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toezicht houdt op de biologische keten in Nederland. Bedrijven met biologische activiteiten kunnen Skal gecertificeerd worden.
Om voor certificering in aanmerking te komen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Als tijdens een toelatingsonderzoek door Skal Biocontrole is gebleken dat aan de voorwaarden is voldaan wordt het certificaat verkregen.

KTL Nederland kan uw bedrijf assisteren bij het verkrijgen van het Skal certificaat en bij het onderhoud met als doel om het certificaat te behouden.

Een keurmerk voor de hele biologische keten.

Wat wij kunnen

ktl douane

Douane

Ondersteuning bij zowel AEO als alle andere douanevergunningen.

ktl pharma

Pharma

Begeleiding naar groothandelsvergunning, API registratie en medewerkerstrainingen.